dilluns, 16 de març de 2020

PLANIFICACIÓ DEL TREBALL EDUCATIU (COVID-19)

PLANIFICACIÓ DEL TREBALL EDUCATIU A REALITZAR COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS.

Davant la situació de crisi sanitària amb la consegüent suspensió temporal de l'activitat educativa presencial en tots els centres, el professorat del sistema educatiu valencià mantindrà un contacte estret amb l'alumnat i les famílies, per tal d'organitzar el treball escolar.

Com que la situació és totalment nova i inesperada, em sembla convenient que des de casa es planifique una rutina diària de treball escolar. És per això que he programat que l'alumnat haurà de realitzar el treball en l'horari escolar habitual que tenia en l'institut, com si hi assistira.

He preparat unes indicacions que convindrà llegir de manera atenta...

INDICACIONS PER ALS PARES I MARES O TUTORS LEGALS.
Els pares, les mares o els tutors legals poden mantindre un contacte directe amb el professor de Valencià per mitjà dels canals habituals de la Conselleria d'Educació: WEBFAMÍLIA , o bé a través del correu electrònic següent: girbes_vicroi@gva.es

INDICACIONS DE LES TASQUES DIÀRIES PER A  L'ALUMNAT.

ON TROBARÀS EL TREBALL ASSIGNAT?

El treball es troba en un enllaç directe a la part dreta de la pantalla, MATERIAL PER A L'ALUMNAT DE L'IES SANT VICENT FERRER.


COM HAURÀS DE TREBALLAR?

L'alumnat escriurà en la llibreta d'aula, i posarà la data i el nom i cognoms en majúscules a la part superior esquerra en cada pàgina on s'hi escriga. La lletra ha de ser llegible i el treball haurà d’estar complet. El text, el treball o la prova que siga il∙legible no es puntuarà.

COM HAURÀS D'ENVIAR ELS TREBALLS?

Les activitats acadèmiques diàries que tinguen la consideració d'exercicis avaluables duran sempre l'anotació ENVIA AL PROFESSOR. 

Els enviaments de treballs i el seguiment de l'assignatura (llibreta d'aula) es realitzaran per mitjà d'un dels dos correus electrònics següents:

vicentj.girbes@iessantvicent.com

girbes_vicroi@gva.es

Els treballs s'enviaran per mitjà d'una captura d'imatge, suficientment nítida, o per mitjà de l'escaneig.

QUIN SERÀ EL TERMINI D'ENVIAMENT DELS TREBALLS?

En 1r d'ESO el treball s'enviarà al llarg del mateix dia.

En 4t d'ESO (PR4) el treball s'enviarà de 9 a 19 hores.

En 1r de BAT: El treball s'enviarà de 9 a 19 hores.

COM S'AVALUARÀ?

Cada activitat que s'envie al professor serà avaluada, i formarà part del conjunt de la nota global del tercer trimestre.

NOTES IMPORTANTS

Per a qualsevol incidència en el cas de l'enviament de la primera sesssió, si algun alumne tinguera qualsevol problema, caldrà comunicar-ho al correu electrònic que s'hi indica.

És probable que al llarg dels dies es puga habilitar una altra plataforma (Aules) i un fòrum. Es comunicarà oportunament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

RAPSODES - RECITAL POÈTIC DE NÉSTOR MONT

El projecte Rapsodes continua a les nostres aules. Hui ens ha visitat Néstor Mont i ens ha oferit un recital poètic al voltant de la poesia...